Sep 08

Vad är Teknik?

 

  Källa: Skolverket Youtube

 Källa: skolverkets filmer

 

Läroplanen LGR 11.

Teknikundervisningens syfte är att eleverna ska få möjlighet att utveckla följande förmågor.

Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån
ändamålsenlighet och funktion.
Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik
och utarbeta förslag till lösningar.
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ,
samhälle och miljö.
Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur
tekniken har förändrats över tid.

Källa: Skolverket: Kursplan-Teknik

Syfte = varför ska vi lära oss ”Teknik”?

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Källa: Skolverket: Kursplan-Teknik.

Maj 20

(Titel saknas)

1. Hur tänkte ni när ni byggde huset?
Vi hade spelat ett spel, där vi hade ett hus som såg ut så och då ville vi bygga det.
2. Hur många våningar, fönster, dörrar har huset?
Huset har 2 våningar, 4 fönster och en dörr.
3. Vad har ni för inredning?
Ledningar och ett batteriskåp
4. Vad har ni för el inkopplad?
Elektrisk el
5. Är ert hus ett miljöhus?
Ja det kan man väl säga
6. Varför är det bra med ett vindkraftverk?
Det är miljövänligt
7. Vad mera kan man använda om man vill bygga ett miljöhus
Sten och bambu
8. Varför är det bra att ha en brandvarnare och ett inbrottslarm i huset?
Detta är ett torn, inte hus
Hampus, Lukas Läs resten av detta inlägg »

Maj 18

Vad är Tekniska system?

Tekniskt system, tekniska och andra komponenter i inbördes samverkan, t.ex. musikanläggning (skivspelare, förstärkare, högtalare), växellåda i bil (axlar, kugghjul, växelförare), elsystem (kraftverk, ledningar, ställverk, elmätare, vägguttag, lamphållare), telefonsystem (telefoner, växlar, ledningar, men även telefonkiosker och kataloger).

Enligt http://www.ne.se/tekniskt-system

image

image

 

Tekniska system enligt Wikipedia….

Maj 13

Hus

image

image

Maj 13

De tre musketörerna

1. I vårt hus så bor det tre personer. Vi bara rita ett hus så det blev vårt hus.

2. Vi har två våningar i vårt hus. Vi har två fönster och två dörrar.

3. Vi har kök, vardagsrum och mysrum.

4. Batterier.

5. Nej. För att vi har batterier istället för vindkraftverket.

6. Det är bra med ett vindkraftverk för att vindverken släpper inte ut avgaser.

7. Vattenkraft och solceller.

9. Annars kan man inte vet om det brinner eller inte.

Av: Mattias, Marcus och Carolina!

Tidigare inlägg «