Jan 25

Vad är skillnaden mellan Teknik och naturvetenskap?

Dec 08

Pedagogisk koppling:

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” - LGR11

 Skolan har ansvar för att ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.

Teknikundervisning

Sep 08

Vad är Teknik?

 

  Källa: Skolverket Youtube

 Källa: skolverkets filmer

 

Läroplanen LGR 11.

Teknikundervisningens syfte är att eleverna ska få möjlighet att utveckla följande förmågor.

Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån
ändamålsenlighet och funktion.
Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik
och utarbeta förslag till lösningar.
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ,
samhälle och miljö.
Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur
tekniken har förändrats över tid.

Källa: Skolverket: Kursplan-Teknik

Syfte = varför ska vi lära oss ”Teknik”?

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Källa: Skolverket: Kursplan-Teknik.

Tidigare inlägg «